Gymnastiek- en Turnvereniging Zwieps

Peuter- & Kleutergym - Gymnastiek - Turnen - Groepsspringen

Privacy Policy

VSK
MeedoeninLingewaard.nl
Lid worden?

Lid worden

Ledenadministratie

Proeflessen, inschrijvingen, mutaties en opzeggingen

E-mail:

 

Formulieren

 

Inschrijvingen

Natuurlijk word je niet zomaar lid van een vereniging. Bij Zwieps mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je aan de trainster een inschrijfformulier vragen. Op dit inschrijfformulier staan tevens de voorwaarden, die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het ingevulde inschrijfformulier kun je ook weer afgeven aan de trainster, maar ook in de brievenbus van de ledenadministratie.

Het seizoen

Het seizoen start de maandag één week na de zomervakantie van de basisscholen en eindigt de zaterdag één week voor zomervakantie van de basisscholen. Tijdens de basisschoolvakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats. (zie agenda)

Lidmaatschap

Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 10 maanden. Na deze periode is het mogelijk om op te zeggen. Zie voorwaarden bij opzeggingen.

Voor langdurige blessures is het volgende van toepassing

Indien een lid na schriftelijke melding bij het secretariaat kenbaar maakt dat zij/hij geblesseerd is geraakt, zal bij een periode van langer dan drie maanden restitutie van de contributie, met een maximum van drie maanden, plaatsvinden. Deze restitutie zal worden verrekend met de eerstvolgende betaling van de contributie. In alle andere voorkomende situaties beslist het bestuur

Opzeggen

Bij opzegging vóór 1 januari eindigt het lidmaatschap op 1 februari ** en
bij opzegging voor 1 juni dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het seizoen.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren ter attentie van de ledenadministratie. Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden zal verlenging en dus betaling van de volledige contributie voor de nieuwe periode / het nieuwe seizoen plaatsvinden. Als we niets van je horen gaan we er vanuit dat we je in het nieuwe seizoen weer mogen begroeten op de les / training. Voor het opzeggen is een formulier verkrijgbaar bij de trainster of te downloaden van onze website.

** Beëindiging van het Selectie Turnen kan alleen aan het einde van het seizoen.

 

Klik hier voor de contributie